<%@ Language=JavaScript %> Wyspy Wirtualne z Waldemarem Łysiakiem
Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do nas

  WYSPY SKARBÓW

Z archipelagu wysp odnalezionych
Kolekcjonerstwo, Drodzy Państwo, nie jest nikczemne, ani idiotyczne - jest wzniosłe i uczłowiecza, wbrew zdaniu ludzi wyzbytych jakiejkolwiek pozafizjologicznej pasji, którzy czyjeś zbieractwo "con amore" traktują z lekceważeniem...

więcej

Z archipelagu wysp południowych
Michał Anioł był obłąkany! Duże umysły zawsze ocierają się o obłęd. Nawet esteta musi się zgodzić, że szaleństwo artysty to wzniosłość.

więcej

Z archipelagu wysp bezludnych
Przybyło poselstwo od chrześcijańskiego sułtana Napoleona, którego zwano Wielkim, chociaż był niewiernym psem i pijał wino. Ale był nieprzyjacielem sułtanów Rosji i Anglii...

więcej

 

  Kolebka
  
Wyspy zaczarowane
  Szuańska ballada
  Francuska ścieżka
  Empirowy pasjans
  Cesarski poker
  Perfidia
  Asfaltowy saloon
  Szachista
  Flet z mandragory
  Frank Lloyd Wright
  MW
  Łysiak fiction
  Wyspy bezludne
  Konkwista
  Dobry
  Napoleoniada
  Lepszy
  Milczące psy
  Najlepszy
  Statek
  Malarstwo Białego Człowieka 1
  Malarstwo Białego Człowieka 2
  Malarstwo Białego Człowieka 3
  Malarstwo Białego Człowieka 4
  POCZET królów bałwochwalców
  Malarstwo Białego Człowieka 5
  Napoleon fortyfikator
  Malarstwo Białego Człowieka 6
  Cena
  Malarstwo Białego Człowieka 7
  Stulecie kłamców
  Malarstwo Białego Człowieka 8
  Wyspa zaginionych skarbów
  Kielich
  Empireum tom I i II
  Rzeczpospolita kłamców
  Ostatnia kohorta
  Najgorszy
  Salon 2 część 1
  Salon 2 część 2
  Talleyrand
  Lider
  Historia Saskiej Kępy
  Mitologia świata bez klamek
  4 czyli operacja Sandbox
  Satynowy magik
  Malarstwo biało-czerwone t. 1
  KARAWANa Literatury
  Malarstwo biało-czerwone t. 2
  Życie erotyczne księcia Józefa

 

 

 


  WALDEMAR ŁYSIAK - HISTORIA SASKIEJ KĘPY

 Wyspa saska

Luksusowa edytorsko, bogato ilustrowana opowieść o kilkuwiekowych dziejach kultowej, najbardziej ekskluzywnej dzielnicy stołecznego grodu, pełna romansów królewskich, wydarzeń wojennych i powstańczych, oraz bulwersujących (także erotycznych) detali raju rozrywkowego, jakim Saska Kępa była przez cały XIX wiek.


SASKA KĘPA
Jest częścią dzielnicy Pragi Południe, położoną między Wisłą, alejami Poniatowskiego i Waszyngtona, Kanałem Wystawowym i Gocławiem. Zaliczany jest do niej także przyległy Park Skaryszewski im. Paderewskiego. Obejmuje cześć terenów dawnej wyspy-kępy, odciętej od jej lewego brzegu, a następnie na skutek akumulacyjnego działania rzeki, połączonej z jej brzegiem prawym (pozostałość starorzecza Wisły stanowi dzisiaj jeziorko Kamionkowskie).

Od XIV wieku należała do Solca i nosiła nazwę Kępy Soleckiej. Nazywana też była Kępą Kawcza. Do XVII wieku była niezamieszkana. Wykorzystywano ją jako żywy magazyn chrustu i wikliny na płoty, do produkcji koszy oraz budowy wałów i grobli zabezpieczających brzegi Wisły.
Osadnictwo na Kępie datuje się od 1628 roku. Jako pierwsi zamieszkali tu koloniści holenderscy, popularnie zwani Olendrami, którzy przybyli do Polski w poszukiwaniu schronienia przed prześladowaniami religijnymi we własnym kraju. Od tego czasu pojawiła się kolejna nazwa - Kępa Holenderska lub Olenderska. Przybysze trudnili się hodowlą, warzywnictwem i rolnictwem.
W 1656 roku Kępa znalazła się w zasięgu Warszawskiej bitwy ze Szwedamii w czasie trzydniowych walk uległa zniszczeniu. Pamiątkę tych wydarzeń stanowi dzisiaj obelisk stojący na pozostałości nieistniejącego już Wału Gocławskiego. Z tego też roku pochodzi najstarszy zapis ikonograficzny Kępy - rycina szwedzkiego inżyniera i rysownika Erika Johsena Dahlberga, żołnierza najeźdźczej armii Karola X.

Pod koniec XVII wieku tereny Kępy dzierżawili m.in. Ernest Denhoff i Jakub Sobieski. Kolejne zniszczenia Kępy nastąpiły w latach 1701-1711, w okresie tzw. wojny północnej, gdy na jej terenach obozowały wojska szwedzkie, saskie i rosyjskie. Ponownie armie saskie i rosyjskie stacjonowały tu w 1733 roku w czasie walk o koronę polską, prowadzonych miedzy stronnikami Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III Sasa (w tymże roku na polach sąsiedniego Kamiona - Kamionka dokonano elekcji Augusta).
Od 1735 do 1795 roku tereny Kępy dzierżawili król Polski August III i jego spadkobiercy. Dwór królewski organizował tu zabawy i polowania. Od tego okresu Kępę zaczęto nazywać Kępa Saska. Prof. M. M. Drozdowski podaje, iż "głośno było wówczas w Warszawie o schadzkach królewskich z pięknościami stolicy w pałacu myśliwskim na Kępie", który należał do Marianny Denhoffowej.

Od lat dwudziestych XIX wieku, a w szczególności w drugiej jego połowie, Saska Kępa staje się miejscem niedzielnego wypoczynku mieszkańców Warszawy. Powstają tu lokale rozrywkowe, strzelnice, kręgielnie, huśtawki i inne tereny zabaw. Goście przybywają tu głównie woda: statkami, łodziami i krypami, a także pieszo, bryczkami i wozami przez most na łasze wiślanej odgradzającej Kępę od Pragi (naprzeciw ulicy Kępnej). W 1864 roku mieszkańcy Saskiej Kępy uzyskali status włościan i nie musieli już płacić miastu czynszu dzierżawnego. Administracyjnie Kępa, jako wieś została włączona do gminy Wawer.
Początek XX wieku przynosi ożywienie rozwoju Saskiej Kępy, głównie za sprawą zbudowania mostu Poniatowskiego, wówczas zwanego oficjalnie mostem Mikołajewskim, a przez Warszawę - przekornie - Trzecim mostem (1904-1913), usypanie Wału Miedzeszyńskiego (1906-1912) oraz założenia parku Skaryszewskiego (1905-1922). Opracowano też pierwszy projekt rozparcelowania jej terenów pod stała zabudowę miejska (1910-1911).

Wybuch I wojny światowej, a następnie wysadzenie (1915) przez wycofujących się Rosjan mostu wstrzymały rozwój Saskiej Kępy. W kwietniu 1916 roku Saska Kępa została włączona do Warszawy co stworzyło perspektywę zmiany jej charakteru w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Nastąpiło to dopiero po odwodnieniu jej terenów i odbudowie mostu Poniatowskiego (1921-1926). Styl zabudowy Saskiej Kępy lat dwudziestych i trzydziestych stanowi obraz kierunków dominujących w architekturze polskiej tamtych lat, od stylów historyzujących (dworkowy i klasycystyczny) po skrajny funkcjonalizm.
 

  WYDANIA

Wydawnictwo Nobilis, Warszawa 2008


Copyright ©2001 - 2013  KRISAND

All rights reserved.