<%@ Language=JavaScript %> Wyspy Wirtualne z Waldemarem Łysiakiem
Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do nas

  WYSPY SKARBÓW

Z archipelagu wysp odnalezionych
Kolekcjonerstwo, Drodzy Państwo, nie jest nikczemne, ani idiotyczne - jest wzniosłe i uczłowiecza, wbrew zdaniu ludzi wyzbytych jakiejkolwiek pozafizjologicznej pasji, którzy czyjeś zbieractwo "con amore" traktują z lekceważeniem...

więcej

Z archipelagu wysp południowych
Michał Anioł był obłąkany! Duże umysły zawsze ocierają się o obłęd. Nawet esteta musi się zgodzić, że szaleństwo artysty to wzniosłość.

więcej

Z archipelagu wysp bezludnych
Przybyło poselstwo od chrześcijańskiego sułtana Napoleona, którego zwano Wielkim, chociaż był niewiernym psem i pijał wino. Ale był nieprzyjacielem sułtanów Rosji i Anglii...

więcej

 

  Kolebka
  
Wyspy zaczarowane
  Szuańska ballada
  Francuska ścieżka
  Empirowy pasjans
  Cesarski poker
  Perfidia
  Asfaltowy saloon
  Szachista
  Flet z mandragory
  Frank Lloyd Wright
  MW
  Łysiak fiction
  Wyspy bezludne
  Konkwista
  Dobry
  Napoleoniada
  Lepszy
  Milczące psy
  Najlepszy
  Statek
  Malarstwo Białego Człowieka 1
  Malarstwo Białego Człowieka 2
  Malarstwo Białego Człowieka 3
  Malarstwo Białego Człowieka 4
  POCZET królów bałwochwalców
  Malarstwo Białego Człowieka 5
  Napoleon fortyfikator
  Malarstwo Białego Człowieka 6
  Cena
  Malarstwo Białego Człowieka 7
  Stulecie kłamców
  Malarstwo Białego Człowieka 8
  Wyspa zaginionych skarbów
  Kielich
  Empireum tom I i II
  Rzeczpospolita kłamców
  Ostatnia kohorta
  Najgorszy
  Salon 2 część 1
  Salon 2 część 2
  Talleyrand
  Lider
  Historia Saskiej Kępy
  Mitologia świata bez klamek
  4 czyli operacja Sandbox
  Satynowy magik
  Malarstwo biało-czerwone t. 1
  KARAWANa Literatury
  Malarstwo biało-czerwone t. 2
  Życie erotyczne księcia Józefa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WALDEMAR ŁYSIAK - PUBLICYSTYKA

Tym naznaczyłem swoją twórczość

 

Dotąd żaden z pisarzy polskich nie doczekał się tak bogatej ikonografii na swój temat i w temacie. Aż sześć wydań Łysiak na łamach, z których jak rzeka płynące wywiady o tym świadczą. Fascynujące rozmowy przeplatane przedrukami esejów i okraszone trafnymi przepowiedniami wydarzeń w III RP.

Pierwszy tom wywiadu-rzeki z Waldemarem Łysiakiem z przedrukami szeregu felietonów i esejami, które ukazały się wcześniej w krajowej prasie, złożony został do druku w 1984 roku, ale wydany dopiero w 1988 r. Mieści on teksty napisane w latach 70-siątych do grudnia 1981, jednak pomimo tego, że teksty te były wcześnie już publikowane w prasie, cenzura komunistyczna (Lepszy) dokonała szerokiej ingerencji w książce pozwalając jedynie publikować ich kikuty.

 A było tam o lizusostwie propartyjnym gwiazdorów nauki, kultury i sztuki, o prostytuowaniu orderów, o dehumanizacji studiów, o przekupstwie, o dokonywaniu z całą premedytacją chamieniu narodu itd. Łysiak m.in. podejmuje ostrą krytykę katastrofalnego podejścia do rodzimych zabytków i rabunkowej gospodarki leśnej, natomiast pozostałe artykuły są zgodne z jego osobistymi zainteresowaniami - kilka esejów napoleońskich, felietony sportowe i nieco o „tajemnicach poliszynela” czyli o "układach" na uczelni na której przez wiele lat prowadził wykłady.

W tomie drugim wywiadu-rzeki po dwunastu latach milczenia, w 1993 roku pisarz ponownie zabiera głos w najważniejszych dla kraju sprawach zaczynając od najsłynniejszego tekstu „Oskarżam!”
Książka zawiera też przedruki innych artykułów publicystycznych z czasopism:
„Kto naprawdę rządzi Polską” => czytaj
("TYGODNIK POLSKI" - 20 marca 1993)
„Oskarżam!” => czytaj
("NAJWYŻSZY CZAS" - 11 września 1993)
„Dekalog klęski”
("NAJWYŻSZY CZAS" - 2 października 1993)
„Prawo Napoleona”
("NAJWYŻSZY CZAS" - 16 października 1993)
„Ku pokrzepieniu serc”
("NAJWYŻSZY CZAS" - 23 października 1993)
„Czerwony cień białego niedźwiedzia i czarny cień Zachodu”
("NAJWYŻSZY CZAS" - 13 listopada 1993)

Trzeci tom z wywiadem-rzeką wydany w 1995 roku, zawiera też zestaw przedruków wcześniejszych rozmów z autorem i wybór publicystyki.
WYWIADY:
„Powstrzyma mnie tylko pocisk”
(GŁOS WIELKOPOLSKI-24 grudnia 1993)
„Syndrom ALAMO” => czytaj
(WPROST - 23 stycznia 1994)
„Jestem samotnikiem”
(ECHO KRAKOWA - 25 luty 1994)
„Sportowe pasje W. Łysiaka”
(SŁOWO POLSKIE - 6 kwietnia 1994)
„Kwestia honoru”
(GAZETA POLSKA - 26 czerwca 1994)
„Ostatni Bonapartysta”
(GAZETA POLSKA - 10 lipca 1994)
„Artystom grzeszyć nie wolno”
(SPORT-5.08.1994) oraz Wypowiedź dla TV-1

PRZEDRUKI:
ŁÓŻKO „KRÓLOWEJ POKERA”
SPOWIEDŹ GALERNIKA
DO PRZYJACIÓŁ MĄDRALI

PUBLICYSTYKA:
„Anagram, Chłopcy”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 29 kwietnia 1994)
„Ministerstwo prawdy” => czytaj
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 20 maja 1994)
„Aktualne rozwiązywanie kwestii polskiej”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 24 czerwca 1994)
„CHICAGOSTAN”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 26 sierpnia 1994)
„Priedatiel’, eto wsio!”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 9 września 1994)
„Jestem zdrowy, zbieram na Courvoisiera”
(„NAJWYŻSZY CZAS”-10 września 1994)
„List legalnie otwarty do Pana Janusza Korwin-Mikke”
(„NAJWYŻSZY CZAS”-10 września 1994)
„Blaski i nędze <intelektualistów>”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 1 października 1994)
„Upiory”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 14 października 1994)
„Zamiast kandelabra”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 29 października 1994)

Czwarta część "łamów", która ukazała się w 1995 roku, zawiera kolejny wywiad-rzekę oraz niezmiernie interesujące pierwodruki i wiele ciekawej publicystyki.

 WYWIADY:
„Gust narodowy”
(WYWIAD W TVP-2)

„Kuglarz” => czytaj
(MEGARON KURIER nr 5 z 1995)


 PIERWODRUK:
„Że mnie tak nienawidzisz”
czyli aktualne rozwiązanie kwestii polskiej - cz.2

PUBLICYSTYKA:
„Szawły i Pawły czyli nawróceń ci u nas dostatek”
(„NAJWYŻSZY CZAS”-18 luty 1995)
„Tragarz Historii”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 11 marca 1995)
„Wiecznie żywy”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 18 marca 1995)
„Spóźniona projekcja”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 25 marca 1995)
„Ces demoiselles”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 1 kwietnia 1995)
„Anty-Durerowska złośliwość prima-aprilisu”
(errata do Wysp bezludnych)
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ”-14 kwietnia 1995)
„Maison de tolerance” => czytaj
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 3 czerwca 1995)
„Oblężony kościół”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 10 czerwca 1995)
„Mietek na prezydenta! czyli 102% demokracji”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 1 lipca 1995)
„Stąd do przyzwoitości”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 15 lipca 1995)
„<Krysza> K-G”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 12 sierpnia 1995)

W tomie piątym, zatytułowanym OLD FASHION MAN, oprócz oczywiście kolejnego wywiadu-rzeki z 1997 roku, Łysiak więcej wypowiada się na temat warsztatu i literatury w ogóle. W tomie tym znajdziemy również wypowiedzi dla prasy zagranicznej:

WYWIADY:

„Zawsze byłem reakcjonistą” => czytaj
(GŁOS POLSKI - Toronto 1996)
„Rozmowa z W. Łysiakiem”
(EXPRESS POZNAŃSKI - 28 czerwca 1996)
„Nie pękać”
(„NAJWYŻSZY CZAS”-21 lipca 1996)

PIERWODRUK:
„Gewałt na prawdzie” czyli aktualne rozwiązanie kwestii polskiej - część 4

PUBLICYSTYKA:
„Do <chłopaków> z <WK>”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 14 października 1995)
„Żałoba masażystów”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 2 grudnia 1995)
„Skuteczność” => czytaj
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 9 grudnia 1995)
„<Gryps> do prezydenta”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 23 grudnia 1995)
„<Chłopcy>, <dziewczynki>, rachunki”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 6 stycznia 1996)
„A to Olska właśnie”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ”-19.01.1996)
„Milczące psy”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 2 luty 1996)
„Andrzej Gelberg — Jestem przeciw”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 19 kwietnia 1996)
„Prawo Kaina czy prawo Abla?”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ”-19.04.1996)
„Z ziemi naszej”
(„NASZA POLSKA” - 6 czerwca 1996)
„Mały Słownik Wyrazów <MSW>”
(„NASZA POLSKA” - 13 czerwca 1996)
„Choroba wściekłych głów”
czyli aktualne rozwiązanie kwestii polskiej - część 3
(„Nasza Polska”- 27.06.1996)
„Co jest najważniejszym zjawiskiem we współczesnej kulturze polskiej?”
(„WYRAZY”-1996)

Ostatni już, najbardziej obszerny szósty wolumin zatytułowany "Piórem i mieczem", zawiera dwie atrakcyjne sesje wywiadów oraz:

WYWIADY:
„Malarz białego człowieka”
(„NAJWYŻSZY CZAS”- grudzień 1997)
„Malarstwo” Waldemara Łysiaka (1)
(TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ - 23 marca 2001)
„Malarstwo” Waldemara Łysiaka (2)
(TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ - 30 marca 2001)

„Sztuka dzisiejszych czasów” - (niepublikowany) => czytaj
„Zmarł Herling-Grudziński”
(„KURIER LUBELSKI”- 6 lipca 2000) i odrębne teksty wewnątrz rozmowy-rzeki:

PRZEDRUKI:

Sekwencja wspomnieniowa Ludwika Drozda
Poemat o rozchylaniu
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi
Na dziesięciolecie firmy UNICUM
A lub A!
Diabeł zamieszał

PUBLICYSTYKA:
„Pełnomocnik”
(„NAJWYŻSZY CZAS” - 2 maja 1998)
„Zbigniew Herbert nie żyje”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 7 sierpnia 1998)
„W obronie Petroniusza”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 21 kwietnia 2000)
„Książę niezłomny”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 14 lipca 2000)
„Po stronie prawdy”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 15 września 2000)
„Obieg zamknięty”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 13 października 2000)
„But w butonierce”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 10 listopada 2000)
„Prawem Wilka” czyli „Tysol” kontra zmowa umoczeńców =>
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 19 stycznia 2001)
„Manipulatoriada” czyli profanacja zwłok
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 26 stycznia 2001)
Adwokat „dobrych ludzi”
(kryptonim „Tezeusz”)
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 9 marca 2001)
„Glossa”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 13 kwietnia 2001)
„Nie ma zgody panie Jerzy”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 27 kwietnia 2001)
„Popiół czy diament?”
(pojedynek Andrzeja Gelberga z Waldemarem Łysiakiem)
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 1 czerwca 2001)
„Dwaj panowie z szafą”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 15 czerwca 2001)
„...Pan taki nieżyciowy!”
(„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” - 22 czerwca 2001)

  WYDANIA

Wydawnictwo PLJ tom 1,2,3 - Warszawa 1984, 1993, 1995
Wydawnictwo TEVERE tom 4 - Warszawa 1995
Wydawnictwo Exlibris tom 5,6 - Chicago-Warszawa 1997


Copyright ©2001 - 2012  KRISAND

All rights reserved.